Pamiętnik

Pamięci tych, którzy nie wahali się oddać swego życia dla dobra Wielkiej Sprawy i tych, którzy cierpieli niewinnie prześladowani i gnębieni – wspomnienia te poświęca Autor

Wstęp

Dalej