Registrace

Regulamin, rejestracja modeli oraz mozliwość ufundowania nagrody specjalnej w serwisie Scale Modeling