Sportovní hala "Na Skarpie"

ul. Frycza Modrzewskiego 5a

41-907 Bytom

Hodiny pro návštěvníky výstavy:

Sobota 14. května 2022 13:00 - 17:00

Neděle 15. května 2022 09:00 - 12:00

VOLNÝ PŘÍSTUP

ŠATNA JE POVINNÁ!