Sportovní hala "Na Skarpie"

ul. Frycza Modrzewskiego 5a

41-907 Bytom

Hodiny pro návštěvníky výstavy:

Sobota 16. března 2024 08:00 - 17:00

Neděle 17. března2024 09:00 - 12:00

VOLNÝ PŘÍSTUP

ŠATNA JE POVINNÁ!